مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا
مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا
مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا
مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا

تمایل اسپانیا به همکاریهای باستان شناسی با ایران


img_7452.jpg

تمایل اسپانیا به همکاریهای باستان شناسی با ایران

کاردار سفارت اسپانیا در تهران در دیدار با رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تمایل کشورش به تبادلات علمی در زمینه میراث فرهنگی به ویژه باستان شناسی را بیان کرد.

 به گزارش پایگاه خبری جهان گردش(jalalnews) ،کارلوس آرگون در دیدار با سیدمحمد بهشتی اعلام کرد که حامل پیام همکاری موسسه پژوهش های علمی اسپانیا به عنوان یکی از موسسات دولتی کلیدی و مهم در امر پژوهش های میراث فرهنگی برای همکاری با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری است.

 بهشتی نیز ضمن معرفی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برای هرگونه همکاری با موسسه یاد شده درحوزه باستان شناسی و سایر حوزه های میراث فرهنگی و گردشگر ی اعلام آمادگی کرد.

 او در همین حال انجام هرگونه همکاری علمی و پژوهشی را منو ط به انعقاد تفاهم نامه همکاری های دوجانبه و ارایه طرح های پژوهشی مشخص و مورد تائید پژوهشکده های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری دانست.

 رئیس پژوهشگاه با اشاره به زمینه های گوناگون همکاری خواستار ارایه اطلاعات بیشتر در باره موسسات پژوهشی اسپانیا از جمله درزمینه حفاظت و احیا و همچنین گردشگری شد.

http://telegram.me/jahanegardesh

jahanegardesh_dot_press_at_gmail_dot_comخدمات دیار آشنا

 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا

جشنواره گشتانه با 100000000 ریال جایزه

افتخارات دیار آشنا

 • افتخارات دیار آشنا
 • افتخارات دیار آشنا
 • افتخارات دیار آشنا
 • افتخارات دیار آشنا
 

مراكز گردشكري منتخب ايران

 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران

باشگاه ديار آشنا