مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا
مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا
مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا
مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا

اعلام کف حقوق راهنمایان گردشگری در سالجاری


rahnamaye-tour.jpg

اعلام کف حقوق راهنمایان گردشگری در سالجاری

کف حقوق راهنمایان گردشگری برای سال ۹۴ اعلام شد.

مجله ایرانگردی دیار آشنا به نقل از وب سایت کانون انجمن های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور مصوبه آن این شرح است:

به نام خدا

طبق تصویب روسای انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور، مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ و بر طبق محاسبات انجام شده بر مبنای کف حقوق اعلامی وزارت کار، و لحاظ کردن ضرایب متفاوت از جمله فصلی بودن طبیعت کار راهنمایان گردشگری سراسر کشور، کف حقوق راهنمایان گردشگری برای سال ۱۳۹۴ به قرار روزی "۱۴۰۰۰۰۰ ریال" معادل یکصد وچهل هزار تومان، اعلام می شود. 

بدیهی است این مبلغ کف پرداختی به راهنمایان است و بنا به زبان، مهارت، مسیر، تحصیلات و سایر مسایل می تواند مبلغ بالاتری نیز به راهنمایان پرداخت شود. که بسته به توافق میان کارفرما و راهنمای مزبور است

به امید بهروزی و پیروزی 

هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشورخدمات دیار آشنا

 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا

جشنواره گشتانه با 100000000 ریال جایزه

افتخارات دیار آشنا

 • افتخارات دیار آشنا
 • افتخارات دیار آشنا
 • افتخارات دیار آشنا
 • افتخارات دیار آشنا
 

مراكز گردشكري منتخب ايران

 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران

باشگاه ديار آشنا