مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا
مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا
مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا
مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا

  اخبار مهم


))   صنعت گردشگری ایران در رقابت جهانی با تنگناها و چالش های فراوان روبروست

4.jpg

مدیر مسئول مجله دیار آشنا:صنعت گردشگری ایران در رقابت جهانی با تنگناها و چالش های فراوان روبروست

مدیر مسئول مجله ایرانگردی و گردشگری دیار آشنا با بیان این مطالب که امروزه صنعت گردشگری ایران در رقابت جهانی با تنگناها و چالش های فراوان روبروست، اظهار داشت: چاره ای نیست، در این فصل خشک درآمدهای نفتی، با نگاهی کارشناسانه به این مساله مهم و حیاتی بحث ضرورت انسجام و هماهنگی بین تمامی زیرمجموعه های صنعت گردشگری و معرفی توانمندیهای آن در کشور، حمایت جدی از بخش خصوصی و کم کردن انحصار دولت را مورد توجه جدی قرار داده تا امکان رشد و پویایی آن و رقابت جهانی در این عرصه فراهم شود.    
))   هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 23 بهمن در تهران برگزار می شود

3.jpg

رحمانی موحد:هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری ۲۳ بهمن در تهران برگزار می شود

معاون گردشگری کشور از برگزاری ۳ کارگاه آموزشی تخصصی در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته خبر داد و گفت: برگزاری این کارگاهها برای اولین بار به نمایشگاه جنبه تخصصی تری خواهد داد.
برگه پیشین 1 ... 111 112 113 114 115 برگه پسین
572 نوشته

خدمات دیار آشنا

 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا

جشنواره گشتانه با 100000000 ریال جایزه

افتخارات دیار آشنا

 • افتخارات دیار آشنا
 • افتخارات دیار آشنا
 • افتخارات دیار آشنا
 • افتخارات دیار آشنا
 

مراكز گردشكري منتخب ايران

 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران

باشگاه ديار آشنا